TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER

Tanıtım

Bölüm Başkanının Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz,

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında kurulmuş ve her biri birbirinden kıymetli akademik personeli ile eğitim, öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Her şeyden evvel Bölümümüz, eğitime başladıkları ilk andan itibaren öğrencilerini birer “öğretmen adayı” olarak görmekte ve öğrencilerine o şekilde muamele etmektedir. Bölümümüzün temel amacı da bu sebeple öğrencilerine, öğretecekleri “Türk Dili”ni, tarihsel ve kültürel tüm macerası, edebi mirasıyla sevdirmek ve benimsetmektir. Bu temel amaca bağlı olarak Alan Eğitiminin bütün inceliklerini taşıyan eğitim-öğretim anlayışımız doğrultusunda, öğrencilerimizin dört temel becerisini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) en üst düzeyde geliştirmeye çalışmayı vazife edildik. Böylelikle dilini seven ve koruyan, milletinin kültürel değerlerini tanıyan ve koruyan, ülkemizin ihtiyacı olan alanında uzman, alanı ve diğer alanlarla ilgili güncel gelişmeleri yakından takip eden, okuyan, yaratıcı düşünen, yapıcı eleştiri yeteneği gelişmiş nitelikli, “Türkçe” öğretmenleri yetiştirmek başlıca misyonumuz olmuştur.

Dört yıllık eğitim alan bölümümüz öğrencileri, lisans düzeyinde alana yönelik temel bilgi ve becerileri edinerek öğretmenlik mesleğini yapabilmek yanında edindikleri yeterliliklerle lisansüstü eğitime de devam edebilecektir. Bölümden mezun olan öğrencilerimiz KPSS’de aldıkları puanlar doğrultusunda MEB’de öğretmen olabildikleri gibi, yurt dışında Türk dili ve Türk kültürü derslerinin yürütülmesinde okutman, uzman olarak görev de alabilmektedirler. Ayrıca üniversitemizin belirlediği kriterler doğrultusunda gösterdikleri başarılara göre Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde de “Türkçe okutmanı” olarak görev alabilmektedir.


İleriki yıllarda başlayacak olan Yüksek Lisans ve Doktora eğitimimizle de Türkçeyi, Türk Dili ve edebiyatını, öğretmenlik meslek bilgisini öğrencilerimize ayrıntılı bir biçimde vererek uzmanlık kazandırmak en büyük dileğimizdir. Bu doğrultuda da hedefimiz Türkçe başta olmak üzere ülkesinin değerlerine kuvvetle bağlı, bu değerleri öğrenmek, öğretmek ve yaşatmayı ilke edinmek konusunda kararlı ve samimi, Türk dilini bilinçle koruma ve geliştirme konusunda bilinçli, hedefleri ve projeleri olan, çalışkan, özverili, sorgulayan, girişimci, yaratıcı düşünceye açık, idealist, disiplinli akademisyenler yetiştirebilmektir.

Bölümümüz akademik kadrosu; lisans ve lisansüstü öğrencilerine, alanlarına dönük araştırma kültürünü aşılayabilmek ve diğer disiplinlerle ortak çalışabilme yeteneğini/disiplinini kazandırmaya yönelik her türlü bilimsel projeye katkı sağlamakta ve öğrencilerine destek olmaktadır. 

Diline, edebiyatına, kültürüne, toplumuna, mesleğine saygılı, disiplinli, özverili, çalışkan, düşünen, sorgulayan, aktif nice kaliteli Türkçe öğretmenleri yetiştirmek dileğiyle, aramıza hoş geldiniz diyoruz.

Prof. Dr. Özlem FEDAİ