TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER

Misyon-Vizyon

Misyonumuz,

Alanında uzman kadromuzla;

Dilini etkili ve güzel kullanabilen,

Ulusal ve evrensel değerlere saygı duyan,

Çağın gereklerine ayak uydurabilen, 

Alanındaki değişiklikleri takip eden Türkçe öğretmeni ve akademisyen adayları yetiştirmektir. 

Vizyonumuz,

Üniversitemizin kurumsal kimliği ve gelecekteki hedefleri ve planları doğrultusunda profesyonellik, kalite ve açıklık ilkelerine dayalı nitelikli bir eğitim ortamı oluşturarak dil öğretiminde yüksek düzeyde farkındalığa sahip Türk öğretmenlerinin eğitimine öncülük etmektir.

Degerlerimiz,

Liderlik etmek,

Değişime açık olmak,

Yeniliklere ayak uydurmak,

Ulusal ve evrensel değerlere saygılı olmak.