TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER

Anabilim Dalı

       Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü bünyesinde Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı yer almaktadır.

       Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, temel dil becerilerini kullanma ve değerlendirmede yetkin, eleştirel bakış açısına sahip,  millî ve evrensel değerlere duyarlı ve saygılı, alanının tarihine hâkim ve güncel gelişmelerine ilgili, değişime ve yeniliklere açık, Türk dili ve edebiyatının zenginliğini fark eden ve bu farkındalığı çağdaş yöntem ve tekniklerle aktarabilen, dil bilinci, estetiği ve edebî zevki gelişmiş, Türkçenin ana dili veya yabancı dil olarak öğretimi konusundaki ilgi, istek ve birikimlerini güçlü tutan, dil ve edebiyat inceliğini yalnızca mesleklerinin değil, hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olarak benimseyen öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.