TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER

TANITIM

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 2018-2019 eğitim öğretim yılında Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, bölümdeki tek etkin daldır. Bölüm, Türkçe Öğretmenliği programı ile lisans, Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programı ile lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümün kurulmasındaki temel amaç; okuyan, düşünen, eleştiren, sorgulayan, değerlendiren, üreten, mesleki gelişimini yaşam boyu sürdürmeyi hedef edinmiş Türkçe öğretmenleri ve Türkçe Eğitimi bilim uzmanları yetiştirmektir. Bu amaca koşut olarak alan eğitimi, eğitim bilimleri ve genel kültür dersleriyle bütünleşmiş nitelikli bir öğretim programı takip edilmektedir. 

Bölümün akademik kadrosunda biri profesör, ikisi doçent, ikisi doktor öğretim üyesi ve ikisi araştırma görevlisi doktor olmak üzere yedi öğretim üyesi/elemanı bulunmaktadır. Öğretim elemanlarından her birinin farklı alanlarda uzmanlaşmış olması bölümü zengin kılmaktadır. Öğretim elemanları, bölümdeki derslerini sürdürmenin yanı sıra akademik çalışmalar yaparak, bilimsel toplantılara katılarak, çeşitli dergilerde editörlük ve hakemlikler görevleri alarak alana katkı sağlamaktadır. Bölümün yakın hedefleri arasında bir doktora programı açmak vardır.